Laboratorium drogowe SAND RSP - sandystem.pl

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU SAND RSP:

Pomiar równości podłużnej IRI

Pomiar równości poprzecznej

Fotorejestracja drogi za pomocą 4 kamer w jakości 5 mln pikseli

Więcej o SAND RSP

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU SAND 500:

Laserowa rejestracja i analiza uszkodzeń nawierzchni

Pomiar równości poprzecznej

Fotorejestracja drogi w jakości Full HD

Więcej o SAND 500

Sandsystem.pl  jest własnością firmy Mentor Consulting Sp. z o.o.

Doświadczenie, które zdobywamy przez kilkanaście lat pozwoliło na stworzenie profesjonalnych narzędzi umożliwiających w sposób bardzo precyzyjny analizowanie nawierzchni drogowych pod kątem uszkodzeń i wyliczaniu miarodajnej głębokości koleiny.  Również wykorzystanie produktów renomowanych firm takich jak Dynatest i Trimble poszerzyło naszą ofertę o badanie nawierzchni drogowych pod kątem równości podłużnej IRI . Badania wykonujemy za pomocą profilografu laserowego Dynatest MK III.

Analiza równości podłużnej „IRI” ( współczynnik komfortu jazdy )  jest wymagane przy odbiorach nowych lub przebudowanych odcinków dróg klasy A, S, G i Gp. Badanie równości podłużnej nawierzchni wykonujemy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U.1999.43.430
z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają drogi publiczne i ich usytuowanie.

Etapy pracy w systemie SAND®

Pomiary nawierzchni
drogowej w terenie
Analiza pomiarów
w pracowni Sand
Opracowanie wyników
pomiarów
Opracowania dla zamawiającego
i zarządców dróg
Profilograf laserowy DYNATEST 5051 MK-III RSP istotnie rozszerza i unowocześnia bazę badawczą Pracowni Systemu Analiz Nawierzchni Drogowych SAND w Mentor Consulting. Potwierdza to stałą dążność spółki do zapewnienia możliwie najwyższej jakości oferowanych usług, w tym również badań i oceny stanu nawierzchni dróg.
System RSP 5051 MK-III umożliwia prowadzenie pomiarów i uzyskanie wyników zgodnych z procedurami i specyfikacjami opisanymi w organizacji i standardach kampanii diagnostyki stanu technicznego nawierzchni DSN – GDDKiA, Warszawa, 15 czerwca 2012

Ocena odbywa się w dwóch etapach:

  1. Pomiar nawierzchni jezdni przy pomocy profilografu laserowego RSP MK III oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej otoczenia drogi przy pomocy zainstalowanych na pojeździe  4 kamer o wysokiej rozdzielczości obrazu.
  2. Analiza materiału pomiarowego i tworzenie raportów oraz opracowania z pomiarów nawierzchni.

W wyniku badania drogi metodą SAND RSP otrzymuje się dokumentację drogi składającą się z:

opracowania z pomiarów nawierzchni w formie cyfrowej i papierowej.

szczegółowe raporty z równości podłużnej IRI

szczegółowe raporty z równości poprzecznej (koleiny)

inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego

wyliczenia miarodajnych głębokości kolein według klasyfikacji SOSN

mapy z wytrasowanym przebiegiem pomiaru nawierzchni drogi w formie papierowej oraz cyfrowej- plik GPX

zdjęć z czterech kamer w wysokiej jakości (5 mln pikseli) przypisane do kilometrażu badanego odcinka drogi

Dokumentacja SAND® RSP

System Analiz Nawierzchni Drogowych SAND 500 opracowany w firmie Mentor Consulting sp. z o.o. służy badaniom i ocenie nawierzchni dróg bitumicznych, betonowych oraz wykonanych z betonowych elementów drobnowymiarowych.

Ocena odbywa się w dwóch etapach:

  1. Skanowanie nawierzchni jezdni przy pomocy szerokopasmowych skanerów laserowych umieszczonych na pojeździe badawczym oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej otoczenia drogi przy pomocy zainstalowanych na pojeździe kamer (część mobilna systemu).
  2. Obróbka danych na stanowisku stacjonarnym (część stała systemu)

W wyniku badania drogi metodą SAND 500 otrzymuje się dokumentację drogi składającą się z:

monochromatycznych zdjęć laserowych,

hipsometrycznego odwzorowana nawierzchni jezdni gdzie poszczególnym nierównościom odpowiadają kolory według przyporządkowanej skali,

graficznego odwzorowania nawierzchni jezdni z precyzyjnie umiejscowionymi i zwymiarowanymi uszkodzeniami oceny zmian deformacji powierzchni,

inwentaryzacji oznakowania poziomego,

wyliczenia miarodajnych głębokości kolein według klasyfikacji SOSN

mapy stanu dróg badanego obszaru.

zdjęć z dwóch kamer w jakości Full HD umożliwiających wstępną analizę nawierzchni drogi oraz obiektów drogowych

Dokumentacja SAND® 500

8456 km

przeanalizowanych nawierzchni drogowych

Ponad 200

zadowolonych kontrahentów z Polski i zagranicy

18 lat

profesjonalnego doświadczenia

Siedziba firmy

Mentor Consulting sp. z o.o.
87-100 Toruń
ul. Szosa Chełmińska 177-181

Zarząd: Andrzej Furyk, Jacek Chamuła
NIP: 956-20-54-218
Regon : 871558555
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000068797
Kapitał Zakładowy 300.000 zł

Pracownia Badań Drogowych SAND
(System Analiz Nawierzchni Drogowych)
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
tel.: +48 32 352 01 50
fax: +48 32 352 01 51

Janusz Knoppek Dyrektor
e: [email protected]
e: [email protected]

© Sandsystem.pl Pomiary Drogowe | Projekt i wykonanie: adrianwielgosz.com