Laboratorium drogowe SAND RSP - sandystem.pl

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU SAND RSP:

Pomiar równości podłużnej IRI

Pomiar równości poprzecznej

Fotorejestracja drogi za pomocą 4 kamer w jakości 5 mln pikseli

Więcej o SAND RSP

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU SAND 500:

Laserowa rejestracja i analiza uszkodzeń nawierzchni

Pomiar równości poprzecznej

Fotorejestracja drogi w jakości Full HD

Więcej o SAND 500

Sandsystem.pl  jest własnością firmy Mentor Consulting Sp. z o.o.

Doświadczenie, które zdobywamy przez kilkanaście lat pozwoliło na stworzenie profesjonalnych narzędzi umożliwiających w sposób bardzo precyzyjny analizowanie nawierzchni drogowych pod kątem uszkodzeń i wyliczaniu miarodajnej głębokości koleiny.  Również wykorzystanie produktów renomowanych firm takich jak Dynatest i Trimble poszerzyło naszą ofertę o badanie nawierzchni drogowych pod kątem równości podłużnej IRI . Badania wykonujemy za pomocą profilografu laserowego Dynatest MK III.

Analiza równości podłużnej „IRI” ( współczynnik komfortu jazdy )  jest wymagane przy odbiorach nowych lub przebudowanych odcinków dróg klasy A, S, G i Gp. Badanie równości podłużnej nawierzchni wykonujemy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U.1999.43.430
z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają drogi publiczne i ich usytuowanie.

Etapy pracy w systemie SAND®

Pomiary nawierzchni
drogowej w terenie
Analiza pomiarów
w pracowni Sand
Opracowanie wyników
pomiarów
Opracowania dla zamawiającego
i zarządców dróg
Profilograf laserowy DYNATEST 5051 MK-III RSP istotnie rozszerza i unowocześnia bazę badawczą Pracowni Systemu Analiz Nawierzchni Drogowych SAND w Mentor Consulting. Potwierdza  stałą dążność spółki do zapewnienia możliwie najwyższej jakości oferowanych usług, w tym również badań i oceny stanu nawierzchni dróg.
System RSP 5051 MK-III umożliwia prowadzenie pomiarów i uzyskanie wyników zgodnych z procedurami i specyfikacjami opisanymi w organizacji i standardach kampanii diagnostyki stanu technicznego nawierzchni DSN – GDDKiA, Warszawa, 15 czerwca 2012

Ocena odbywa się w dwóch etapach:

  1. Skanowanie nawierzchni jezdni przy pomocy profilografu laserowego RSP MK III oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej otoczenia drogi przy pomocy zainstalowanych na pojeździe  4 kamer o wysokiej rozdzielczości obrazu.
  2. Analiza zarejestrowanych wyników pomiarów i tworzenie opracowania oraz raportów.

Dokumentacja z badania drogi metodą SAND RSP składa się z:

opracowania wyników pomiarów w postaci graficznej i cyfrowej.

zestawień wartości liczbowych głębokości kolein (równość poprzeczna)

zestawień wartości liczbowych współczynnika równości podłużnej IRI

wyliczenia miarodajnych głębokości kolein według klasyfikacji SOSN

mapy z wytrasowanym przebiegiem pomiaru nawierzchni drogi w formie papierowej oraz cyfrowej- plik GPX

zdjęć z czterech kamer w wysokiej jakości (5 mln pikseli) przypisanych do kilometrażu badanego odcinka drogi, pozwalających na inwentaryzację i organoleptyczną ocenę stanu oznakowania pionowego, poziomego, stanu krawężników, studzienek, barier ochronnych itp.

Dokumentacja SAND® RSP

System Analiz Nawierzchni Drogowych SAND 500 opracowany w firmie Mentor Consulting sp. z o.o. służy badaniom i ocenie nawierzchni dróg bitumicznych, betonowych oraz wykonanych z betonowych elementów drobnowymiarowych.

Ocena odbywa się w dwóch etapach:

  1. Skanowanie nawierzchni jezdni przy pomocy szerokopasmowych skanerów laserowych umieszczonych na pojeździe badawczym oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej otoczenia drogi przy pomocy zainstalowanych na pojeździe kamer (część mobilna systemu).
  2. Analiza zarejestrowanych wyników na stanowisku stacjonarnym (część stała systemu)

Dokumentacja z badania drogi metodą SAND 500 składa się z:

monochromatycznych zdjęć laserowych,

hipsometrycznego odwzorowana nawierzchni jezdni gdzie poszczególnym nierównościom odpowiadają kolory według przyporządkowanej skali,

graficznego odwzorowania nawierzchni jezdni z precyzyjnie umiejscowionymi i zwymiarowanymi uszkodzeniami – umożliwia ocenę zmian deformacji nawierzchni w czasie,

wyliczenia miarodajnych głębokości kolein według klasyfikacji SOSN,

zestawień tabelarycznych,

inwentaryzacji oznakowania poziomego,

mapy stanu dróg badanego obszaru,

zdjęć z dwóch kamer w jakości Full HD umożliwiających wstępną analizę organoleptyczną nawierzchni jezdni oraz obiektów drogowych.

Dokumentacja SAND® 500

8456 km

przeanalizowanych nawierzchni drogowych

Ponad 200

zadowolonych kontrahentów z Polski i zagranicy

18 lat

profesjonalnego doświadczenia

Siedziba firmy

Mentor Consulting sp. z o.o.
87-100 Toruń
ul. Szosa Chełmińska 177-181

Zarząd: Andrzej Furyk, Jacek Chamuła
NIP: 956-20-54-218
Regon : 871558555
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000068797
Kapitał Zakładowy 300.000 zł

Pracownia Badań Drogowych SAND
(System Analiz Nawierzchni Drogowych)
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
tel.: +48 32 352 01 50
fax: +48 32 352 01 51

Janusz Knoppek Dyrektor
e: [email protected]
e: [email protected]

© Sandsystem.pl Pomiary Drogowe | Projekt i wykonanie: adrianwielgosz.com